மத்திய அரசின் UCIL நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு- UCIL 122 Foreman, Supervisor, Dy. Superintendent, Addl. Superintendent, Controller of Stores, Deputy Manager, Manager, General Manager & Chief Superintendent பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புக்கான விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. விண்ணப்பதாரர்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் @ https://ucil.gov.in/ மூலம் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 18 ஆகஸ்ட் 2023 ஆகும்.

Published by Assistant Manager on

Spread the love

காலியிட விவரங்கள்:

UCIL பின்வரும் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது.

SI NoName of PostsNo. of Posts
1.General Manager (P&IRs)01
2.Deputy General Manager(P&IRs)/ Chief Manager (P&IRs)01
3.Addl. Manager(P&IRs)/ Dy.Manager(P&IRs)/ Asstt. Manager (P&IRs)05
4.Asstt. Manager (CS)/ Asstt. Manager (Personnel)01
5.Deputy Manager (Security)/ Asstt. Manager (Security)03
6.Chief Superintendent (Civil)/ Superintendent (Civil)/ Addl. Superintendent (Civil)/ Deputy Superintendent (Civil)01
7.Deputy Superintendent (Civil)/ Asstt. Superintendent (Civil)01
8.General Manager(Accounts)/ Deputy General Manager(Accounts)01
9.Manager (Accounts)/ Addl. Manager (Accounts)/ Deputy Manager (Accounts)/ Asstt. Manager (Accounts)11
10.Deputy Manager (EDP)/ Asstt. Manager (EDP)01
11.Controller of Stores/ Addl. Controller of Stores)01
12.Deputy Controller of Purchase/ Asstt. Controller of Purchase01
13.Addl. Superintendent (Mill)/ Deputy Superintendent (Mill)01
14.Addl. Superintendent Mines)/ Deputy Superintendent (Mines)/ Asstt. Superintendent(Mines)05
15.Addl. Superintendent (Survey)/ Deputy Superintendent (Survey)02
16.Deputy Superintendent (Elect.)/ Asstt. Superintendent (Elect.)02
17.Deputy Superintendent (Mech.)/ Asstt. Superintendent(Mech.)02
18.Dy. Manager (Medical Services)/ Asstt. Manager (Medical Services)01
19.Dy. Superintendent (Industrial Engg)/Asstt. Superintendent (Industrial Engg.)01
20.Dy. Superintendent (Geology)/ Asstt. Superintendent (Geology) 01
21.Dy.Superintendent (Env.Engg/ Asstt.Superintendent (Env.Engg.)014
22.Supervisor (Chemical)13
23.Supervisor (Civil)06
24.Foreman (Mechanical)12
25.Foreman (Mining)20
26.Foreman (Survey)03
27.Foreman(Electrical)13
28.Foreman(Instrumentation)04
29.Sc.Asstt.-C (CR&D/HPU)05
30.Sc.Asstt.-C (Physics)02
 Total122

கல்வி தகுதி:

விண்ணப்பதாரர்கள் Diploma, B.E/B.Tech, B.Sc, MBA, CA முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: (18.08.2023 தேதியின்படி)

1. General Manager (P&IRs) – 50 years
2. Deputy General Manager(P&IRs)/ Chief Manager (P&IRs) – 48 years/ 45 years
3. Addl. Manager(P&IRs)/ Dy.Manager(P&IRs)/ Asstt. Manager (P&IRs) – 35 years/ 30 years/ 30 years
4. Asstt. Manager (CS)/ Asstt. Manager (Personnel) – 30 years
5. Deputy Manager (Security)/ Asstt. Manager (Security) – 50 years including all applicable age relaxations
6. Chief Superintendent (Civil)/ Superintendent (Civil)/ Addl. Superintendent (Civil)/ Deputy Superintendent (Civil) – 45 years/ 40 years/ 35 years/ 30 years
7. Deputy Superintendent (Civil)/ Asstt. Superintendent (Civil) – 30 years/ 30 years
8. General Manager(Accounts)/ Deputy General Manager(Accounts) – 50 years/ 48 years
9. Manager (Accounts)/ Addl. Manager (Accounts)/ Deputy Manager (Accounts)/ Asstt. Manager (Accounts) – 40 years/ 35 years/ 30 years/ 30 years
10. Deputy Manager (EDP)/ Asstt. Manager (EDP) – 30 years/ 30 years
11. Controller of Stores/ Addl. Controller of Stores) – 40 years/ 35 years
12. Deputy Controller of Purchase/ Asstt. Controller of Purchase – 30 years/ 30 years
13. Addl. Superintendent (Mill)/ Deputy Superintendent (Mill) – 35 years/ 30 years
14. Addl. Superintendent Mines)/ Deputy Superintendent (Mines)/ Asstt. Superintendent(Mines) – 35 years/ 30 years/ 30 years
15. Addl. Superintendent (Survey)/ Deputy Superintendent (Survey) – 35 years/ 30 years
16. Deputy Superintendent (Elect.)/ Asstt. Superintendent (Elect.) – 30 years/ 30 years
17. Deputy Superintendent (Mech.)/ Asstt. Superintendent(Mech.) – 30 years/ 30 years
18. Dy. Manager (Medical Services)/ Asstt. Manager (Medical Services) – 30 years/ 30 years
19.Dy. Superintendent (Industrial Engg)/Asstt. Superintendent (Industrial Engg.) – 30 years/ 30 years
20.Dy. Superintendent (Geology)/ Asstt. Superintendent (Geology) – 30 years/ 30 years
21.Dy.Superintendent (Env.Engg/ Asstt.Superintendent (Env.Engg.) – 30 years/ 30 years
22.Supervisor(Chemical) – 35 years
23.Supervisor(Civil) – 35 years
24.Foreman (Mechanical) – 35 years
25.Foreman (Mining) – 35 years
26.Foreman (Survey) – 35 years
27.Foreman(Electrical) – 35 years
28.Foreman(Instrumentation) – 35 years
29.Sc.Asstt.-C (CR&D/HPU) – 35 years
30.Sc.Asstt.-C (Physics) – 35 years

விண்ணப்பதாரர்களுக்கு உயர் வயது வரம்பில் அரசு விதிகளின்படி தளர்வு வழங்கப்படும்.

சம்பள விவரம்:
1. General Manager (P&IRs) – Rs.100000-260000/-(E7) Rs.2697520/- per annum

2. Deputy General Manager(P&IRs)/ Chief Manager (P&IRs) – Rs.90000- 240000)(E6)/ Rs.80000-220000(E5) Rs.2427768/- per annum/ Rs.2158016 /- per annum

3. Addl. Manager(P&IRs)/ Dy.Manager(P&IRs)/ Asstt. Manager (P&IRs) – Rs.60000-180000(E3)/ Rs.50000-160000(E2)/ Rs.40000-140000(E1) Rs.1618512/- per annum/ Rs.1348760/- per annum/ Rs.1079008/- per annum

4. Asstt. Manager (CS)/ Asstt. Manager (Personnel) – Rs.40000-140000(E1) Rs.1079008/- per annum

5. Deputy Manager (Security)/ Asstt. Manager (Security) – Rs.50000-160000/(E2) Rs.40000-140000/(E1) Rs.1348760/- per annum/ Rs.1079008/- per annum

6. Chief Superintendent (Civil)/ Superintendent (Civil)/ Addl. Superintendent (Civil)/ Deputy Superintendent (Civil) – Rs.80000-220000/ (E5)/ Rs.70000-200000(E4)/ Rs.60000-180000(E3)/ Rs.50000-160000(E2)/ Rs.2158016 /- per annum/ Rs.1888264/- per annum/ Rs.1618512/- per annum/ Rs.1348760/- per annum/

7. Deputy Superintendent (Civil)/ Asstt. Superintendent (Civil) – Rs.50000-160000(E2)/ Rs.40000-140000(E1) Rs.1348760/- per annum/ Rs.1079008/- per annum

8. General Manager(Accounts)/ Deputy General Manager(Accounts) – Rs.100000-260000/-(E7) Rs.90000- 240000)(E6)/ Rs.2697520/- per annum Rs.2427768/- per annum/

9. Manager (Accounts)/ Addl. Manager (Accounts)/ Deputy Manager (Accounts)/ Asstt. Manager (Accounts) – Rs.70000-200000(E4)/ Rs.60000-180000(E3)/ Rs.50000-160000(E2)/ Rs.40000-140000(E1) Rs.1888264/- per annum/ Rs.1618512/- per annum/ Rs.1348760/- per annum/ Rs.1079008/- per annum

10. Deputy Manager (EDP)/ Asstt. Manager (EDP) – Rs.50000-160000(E2)/ Rs.40000-140000(E1) Rs.1348760/-per annum/ Rs.1079008/-per annum

11. Controller of Stores/ Addl. Controller of Stores) – Rs.70000-200000(E4)/ Rs.60000-180000(E3)/ Rs.1888264/- per annum/ Rs.1618512/- per annum

12. Deputy Controller of Purchase/ Asstt. Controller of Purchase – Rs.50000-160000/(E2) Rs.40000-140000(E1) Rs.1348760/- per annum/ Rs.1079008/- per annum

13. Addl. Superintendent (Mill)/ Deputy Superintendent (Mill) – Rs.60000-180000(E3)/ Rs.50000-160000/(E2) Rs.1618512/- per annum/ Rs.1348760/- per annum

14. Addl. Superintendent Mines)/ Deputy Superintendent (Mines)/ Asstt. Superintendent(Mines) – Rs.60000-180000(E3)/ Rs.50000-160000/(E2)/ Rs.40000-140000(E1) Rs.1618512/- per annum/ Rs.1348760/- per annum/ Rs.1079008/- per annum

15. Addl. Superintendent (Survey)/ Deputy Superintendent (Survey) – Rs.60000-180000(E3)/ Rs.50000-160000/(E2) Rs.1618512/- per annum/ Rs.1348760/- per annum/

16. Deputy Superintendent (Elect.)/ Asstt. Superintendent (Elect.) – Rs.50000-160000/(E2) Rs.40000-140000/(E1) Rs.1348760/- per annum/ Rs.1079008/- per annum

17. Deputy Superintendent (Mech.)/ Asstt. Superintendent(Mech.) – Rs.50000-160000/(E2) Rs.40000-140000/(E1) Rs.1348760/- per annum/ Rs.1079008/- per annum

18. Dy. Manager (Medical Services)/ Asstt. Manager (Medical Services) – Rs.50000-160000/(E2) Rs.40000-140000/(E1) Rs.1348760/- per annum/ Rs.1079008/- per annum

19.Dy. Superintendent (Industrial Engg)/Asstt. Superintendent (Industrial Engg.) – Rs.50000-160000/(E2) Rs.40000-140000/(E1) Rs.1348760/- per annum/ Rs.1079008/- per annum

20.Dy. Superintendent (Geology)/ Asstt. Superintendent (Geology) – Rs.50000-160000/(E2) Rs.40000-140000/(E1) Rs.1348760/- per annum/ Rs.1079008/- per annum

21.Dy.Superintendent (Env.Engg/ Asstt.Superintendent (Env.Engg.) – Rs.50000-160000/(E2) Rs.40000-140000/(E1) Rs.1348760/- per annum/ Rs.1079008/- per annum

22.Supervisor(Chemical) – Rs.30000-120000/-(E0) Rs. 809256/- per annum

23.Supervisor(Civil) – Rs.30000-120000/-(E0) Rs. 809256/- per annum

24.Foreman (Mechanical) – Rs.30000-120000/-(E0) Rs. 809256/- per annum

25.Foreman (Mining) – Rs.30000-120000/-(E0) Rs. 809256/- per annum

26.Foreman (Survey) – Rs.30000-120000/-(E0) Rs. 809256/- per annum

27.Foreman(Electrical) – Rs.30000-120000/-(E0) Rs. 809256/- per annum

28.Foreman(Instrumentation) – Rs.30000-120000/-(E0) Rs. 809256/- per annum

29.Sc.Asstt.-C (CR&D/HPU) – Rs.30000-120000/-(E0) Rs. 809256/- per annum

30.Sc.Asstt.-C (Physics) – Rs.30000-120000/-(E0) Rs. 809256/- per annum

விண்ணப்பக் கட்டணம்/தேர்வுக் கட்டணம்:

– விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.500/- (ரூ. ஐந்நூறு மட்டும்) பொது (UR), EWS & OBC (NCL) வகைகளைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் செலுத்த வேண்டும். SC/ST/PwBD & பெண் வகைகளைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் UCIL விண்ணப்பதாரர்கள் எந்தவொரு விண்ணப்பக் கட்டணத்தையும் செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறார்கள்.

முக்கிய தேதிகள்:

விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான தொடக்க தேதி

15.07.2023

விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி

18.08.2023

View Notification

Application Form

Yum

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *