மத்திய அரசின் CSIR-CECRI நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு- காரைக்குடியில் உள்ள CECRI நிறுவனத்தில் 39 அப்ரண்டிஸ் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. நேர்காணல் நடைபெறும் நாள்கள் 01, 02 & 03 ஆகஸ்ட் 2023 ஆகும்.

Published by Assistant Manager on

Spread the love

காலியிட விவரங்கள்:
காரைக்குடியில் உள்ள CECRI நிறுவனத்தில் பின்வரும் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

SI NoName of the TradeNo. of Posts
1.Fitter04
2.Machinist01
3.Electrician05
4.Wireman04
5.Electronics Mechanic01
6.Mechanic Ref. & A/c03
7.Draughtsman (Civil)01
8.Turner01
9.Welder02
10.PASAA04
11.Plumber02
12.Carpenter01
13.Civil Engineering01
14.Mechanical Engineering02
15.Electrical & Electronics Engineering02
16.Electronics & Communication Engineering01
17.Hotel Management & Catering Technology02
18.Hotel Management & Catering Technology02
 Total39

கல்வி தகுதி:

விண்ணப்பதாரர்கள் ITI, Diploma முடித்திருக்க வேண்டும்.

உதவித்தொகை:

1. Fitter – Rs. 8050/- pm
2. Machinist – Rs. 8050/- pm
3. Electrician – Rs. 8050/- pm
4. Wireman – Rs. 8050/- pm
5. Electronics Mechanic – Rs. 8050/- pm
6. Mechanic Ref. & A/c – Rs. 8050/- pm
7. Draughtsman (Civil) – Rs. 8050/- pm
8. Turner – Rs. 8050/- pm
9. Welder – Rs. 7,700/- pm
10. PASAA – Rs. 7,700/- pm
11. Plumber – Rs. 7,700/- pm – 1 st Year Rs. 8,050/- pm – 2nd Year
12. Carpenter – Rs. 7,700/- pm – 1 st Year Rs. 8,050/- pm – 2nd Year
13. Civil Engineering – Rs. 8,000/- pm
14. Mechanical Engineering – Rs. 8,000/- pm
15. Electrical & Electronics Engineering – Rs. 8,000/- pm
16. Electronics & Communication Engineering – Rs. 8,000/- pm
17. Hotel Management & Catering Technology  Rs. 8,000/- pm
18. Hotel Management & Catering Technology – Rs. 9,000/- pm

தேர்வு செயல்முறை:

CECRI காரைக்குடி விண்ணப்பதாரர்களைத் தேர்ந்தெடுக்க பின்வரும் செயல்முறையைப் பின்பற்றலாம்.

  1. நேர்காணல்

முக்கிய நாட்கள்:

PositionEssential Qualification (ITI & Diploma)Date & Time of InterviewVenue
Trade, Technician & Graduate ApprenticesDiploma in Mechanical Engineering, ECE, EEE, Civil Engineering & Hotel Management & Catering Technology & Graduate in Hotel Management& Catering Technology01.08.2023 from 9.00 am onwardsCSIR- Central Electrochemical Research Institute, College Road, Karaikudi.
ITI – Fitter, Machinist, Mechanic Ref. & A/c, Welder, Draughtsman (Civil), Plumber, Carpenter02.08.2023 from 9.00 am onwards
ITI – Electrician, Wireman, PASAA, Electronics Mechanic, Turner03.08.2023 from 9.00 am onwards

View Notification

Application Form

ITI Trade Apprentice Registration Link

Diploma and Graduate Apprentice Registration Link

Yum

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *