தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் (TNPSC) வேலைவாய்ப்பு- TNPSC ஆனது 2327 Combined Civil Services Examination Group-II and IIA Services 2024 பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. இந்த ஆன்லைன் வசதி 20.06.2024 முதல் 19.07.2024 வரை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான @ https://www.tnpsc.gov.in/ இல் கிடைக்கும்.

Published by Assistant Manager on

Spread the love

காலியிட விவரங்கள்:

Group II Services:

1. Assistant Inspector – Labour – 13 Posts
2. Deputy (CPS) Commercial Tax Officer – Commercial Taxes – 336 Posts
3. Junior Employment Officer (Non-Differently Abled) – Employment and Training – 05 Posts
4. Probation Officer – Children Welfare and Special Services – 01 Posts
5. Sub Registrar, Grade-II – Registration – 05 Posts
6. Special Assistant – Vigilance and Anti-Corruption – 02 Posts
7. Special Branch Assistant – Greater Chennai Police  – 02 Posts
8. Special Branch Assistant – Criminal Investigation – 19 Posts
9. Assistant Section Officer – Law – 03 Posts
10. Assistant Section Officer – Tamil Nadu Public Service Commission – 03 Posts
11. Assistant Section Officer – Programmer  – Tamil Nadu Public Service Commission – 04 Posts
12. Forester – Forest – 107 Posts
13. Forester – Tamil Nadu Forest Plantation Corporation Limited  – 07 Posts

Group IIA Services:

1. Personal Assistant to Chairman and Managing Director – Tamil Nadu Power Finance and Infrastructure Development Corporation – 01 Posts
2. Full Time Residential Warden – Legal Studies – 01 Posts
3. Senior Inspector – Co-operative Societies – 497 Posts
4. Audit Inspector – Hindu Religious and Charitable Endowments – 04 Posts
5. Assistant Inspector – Local Fund Audit – 273 Posts
6. Handloom Inspector – Handlooms – 02 Posts
7. Supervisor / Junior Superintendent – Agricultural Marketing and Agri Business – 12 Posts
8. Assistant – Commercial Taxes – 27 Posts
9. Revenue Assistant – Revenue Administration and Disaster Management – 124 Posts
10. Assistant – Civil Supplies and Consumer Protection – 02 Posts
11. Assistant – Industries and Commerce – 01 Post
12. Assistant – Police – 61 Posts
13. Assistant – Medical and Rural Health Services – 28 Posts
14. Assistant – Transport – 32 Posts
15. Assistant – Registration – 06 Posts
16. Assistant – Public Health and Preventive Medicine – 25 Posts
17. Assistant – Fisheries and Fisherman Welfare – 11 Posts
18. Assistant – Labour – 42 Posts
19. Assistant / Accountant / Store Keeper – Employment and Training (Training Wing) – 18 Posts
20. Assistant – Highways – 04 Posts
21. Assistant – Archives and Historical Research – 05 Posts
22. Assistant – Hindu Religious and Charitable Endowments – 18 Posts
23. Assistant – National Cadet Corps – 06 Posts
24. Assistant – School Education – 172 Posts
25. Assistant – Vigilance and Anti-Corruption – 03 Posts
26. Assistant – Forest – 38 Posts
27. Assistant – Stationery and Printing – 17 Posts
28. Assistant / Accountant – Sericulture – 02 Posts
29. Assistant – Technical Education – 26 Posts
30. Executive Officer, Grade-II – Town Panchayat – 02 Posts
31. Junior Cooperative Auditor – Co-operative Audit – 08 Posts
32. Audit Assistant – Highways – 08 Posts
33. Assistant – Social Welfare and Women Empowerment – 68 Posts
34. Personal Clerk – Secretariat (Other than Law and Finance) – 121 Posts
35. Assistant – Sports Development Authority of Tamil Nadu – 09 Posts
36. Assistant Grade-III – Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Limited – 44 Posts
37. Assistant – Tamil Nadu Textile Corporation Limited – 03 Posts
38. Assistant – Tamil Nadu Power Finance and Infrastructure Development Corporation Limited – 02 Posts
39. Accountant (Finance) – Tamil Nadu Small Industries Development Corporation Limited – 26 Posts
40. Accountant – Tamil Nadu Handicrafts Development Corporation Limited – 12 Posts
41. Junior Accountant – Tamil Nadu Fisheries Development Corporation Limited – 05 Posts
42. Male Warden – Tamil Nadu Institute of Labour Studies – 01 Post
43. Extension Officer (Grade-II) – Tamil Nadu Co-operative Milk Producers’ Federation Limited – 22 Posts
44. Assistant – Secretariat (Other than Law and Finance) – 06 Posts
45. Assistant – Finance – 08 Posts
46. Assistant – Tamil Nadu Public Service Commission – 09 Posts
47. Assistant – Tamil Nadu Legislative Assembly – 03 Posts
48. Lower Division (Counter) Clerk – Tamil Nadu Legislative Assembly – 05 Posts

கல்வி தகுதி:

விண்ணப்பதாரர்கள் ஏதாவதொரு பட்டப் படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.

சம்பள விவரம்:


1. Assistant Inspector – Labour – Level 18 (CPS)
2. Deputy (CPS) Commercial Tax Officer – Commercial Taxes – Level 18 (CPS)
3. Junior Employment Officer (Non-Differently Abled) – Employment and Training – Level 18 (CPS)
4. Probation Officer – Children Welfare and Special Services – Level 18 (CPS)
5. Sub Registrar, Grade-II – Registration – Level 18 (CPS)
6. Special Assistant – Vigilance and Anti-Corruption – Level 18 (CPS)
7. Special Branch Assistant – Greater Chennai Police  – Level 18 (CPS)
8. Special Branch Assistant – Criminal Investigation – Level 18 (CPS)
9. Assistant Section Officer – Law – Level 16 (CPS)
10. Assistant Section Officer – Tamil Nadu Public Service Commission – Level 16 (CPS)
11. Assistant Section Officer – Programmer  – Tamil Nadu Public Service Commission – Level 16 (CPS)
12. Forester – Forest – Level 16 (CPS)
13. Forester – Tamil Nadu Forest Plantation Corporation Limited  – Level 16 (EPF)
14. Personal Assistant to Chairman and Managing Director – Tamil Nadu Power Finance and Infrastructure Development Corporation – Level 15 (EPF)
15. Full Time Residential Warden – Legal Studies – Level 13 (EPF)
16. Senior Inspector – Co-operative Societies – Level 12 (CPS)
17. Audit Inspector – Hindu Religious and Charitable Endowments  Level 12 (CPS) –
18. Assistant Inspector – Local Fund Audit – Level 12 (CPS)
19. Handloom Inspector – Handlooms – Level 12 (CPS)
20. Supervisor / Junior Superintendent – Agricultural Marketing and Agri Business – Level 11 (CPS)
21. Assistant – Commercial Taxes – Level 10 (CPS)
22. Revenue Assistant – Revenue Administration and Disaster Management – Level 10 (CPS)
23. Assistant – Civil Supplies and Consumer Protection – Level 10 (CPS)
24. Assistant – Industries and Commerce – Level 10 (CPS)
25. Assistant – Police – Level 10 (CPS)
26. Assistant – Medical and Rural Health Services – Level 10 (CPS)
27. Assistant – Transport – Level 10 (CPS)
28. Assistant – Registration – Level 10 (CPS)
29. Assistant – Public Health and Preventive Medicine – Level 10 (CPS)
30. Assistant – Fisheries and Fisherman Welfare – Level 10 (CPS)
31. Assistant – Labour – Level 10 (CPS)
32. Assistant / Accountant / Store Keeper – Employment and Training (Training Wing) – Level 10 (CPS)
33. Assistant – Highways – Level 10 (CPS)
34. Assistant – Archives and Historical Research – Level 10 (CPS)
35. Assistant – Hindu Religious and Charitable Endowments – Level 10 (CPS)
36. Assistant – National Cadet Corps – Level 10 (CPS)
37. Assistant – School Education – Level 10 (CPS)
38. Assistant – Vigilance and Anti-Corruption – Level 10 (CPS)
39. Assistant – Forest – Level 10 (CPS)
40. Assistant – Stationery and Printing – Level 10 (CPS)
41. Assistant / Accountant – Sericulture – Level 10 (CPS)
42. Assistant – Technical Education – Level 10 (CPS)
43. Executive Officer, Grade-II – Town Panchayat – Level 10 (CPS)
45. Junior Cooperative Auditor – Co-operative Audit – Level 10 (CPS)
46. Audit Assistant – Highways – Level 10 (CPS)
47. Assistant – Social Welfare and Women Empowerment – Level 10 (CPS)
48. Personal Clerk – Secretariat (Other than Law and Finance) – Level 10 (CPS)
49. Assistant – Sports Development Authority of Tamil Nadu – Level 10 (CPS)
50. Assistant Grade-III – Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Limited – Level 10 (CPS)
51. Assistant – Tamil Nadu Textile Corporation Limited – Level 9 (CPS)
52. Assistant – Tamil Nadu Power Finance and Infrastructure Development Corporation Limited – Level 9 (CPS)
53. Accountant (Finance) – Tamil Nadu Small Industries Development Corporation Limited – Level 9 (CPS)
54. Accountant – Tamil Nadu Handicrafts Development Corporation Limited – Level 9 (CPS)
55. Junior Accountant – Tamil Nadu Fisheries Development Corporation Limited – Level 9 (CPS)
56. Male Warden – Tamil Nadu Institute of Labour Studies – Level 9 (CPS)
57. Extension Officer (Grade-II) – Tamil Nadu Co-operative Milk Producers’ Federation Limited – Level 9 (CPS)
58. Assistant – Secretariat (Other than Law and Finance) –
59. Assistant – Finance – Level 9 (CPS)
60. Assistant – Tamil Nadu Public Service Commission – Level 9 (CPS)
61. Assistant – Tamil Nadu Legislative Assembly – Level 9 (CPS)
62. Lower Division (Counter) Clerk – Tamil Nadu Legislative Assembly – Level 9 (CPS)

தேர்வு செய்யும் முறை:

Combined Civil Services Examination – II (Group II and IIA Services) Posts

1. Preliminary Examination
2. Main Examination

Forester In Forest Department And TAFCORN Posts

1. Preliminary Examination
2. Main Examination
3. Endurance Test

விண்ணப்பக் கட்டணம்:

Preliminary Examination Fee – Rs.100/-
Mains Examination Fee – Rs.150/-
One Time Registration Fee – Rs.150/-
Payment Mode: Online
Fee Concession:
Ex-Servicemen – Two free chances.
Persons with Benchmark Disability – Full exemption
Destitute Widow – Full exemption
SC, SC(A) and ST – Full exemption
BC, BC (M), MBC / DC – Three Free Chances

எப்படி விண்ணப்பிப்பது:

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் TNPSC இணையதளமான https://www.tnpsc.gov.in/ சென்று விண்ணப்பத்தை ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஆன்லைன் பதிவு 20.06.2024 இல் தொடங்கி 19.07.2024 இல் முடிவடையும்.

முக்கிய நாட்கள்:

Starting Date for Submission of Application: 20.06.2024
Last date for Submission of Application: 19.07.2024
Application Correction Window period: From 24.07.2024 12.01 A.M to 26.07.2024 11.59 P.M
Date and time of preliminary examination: 14.09.2024 FN 09.30 A.M. to 12.30 P.M.
Date of main examination:  Announced Later

View Notification

One Time Registration Link

Apply Online

Yum

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *