சுகாதார சேவைகள் இயக்குநரகத்தில் வேலைவாய்ப்பு- DGHS ஆனது 487 குரூப் பி & சி பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. இந்த ஆன்லைன் வசதி அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான @ https://hlldhhs.cbtexam.in//-ல் 11.11.2023 முதல் 30.11.2023 வரை கிடைக்கும்.

Published by Assistant Manager on

Spread the love

காலியிட விவரங்கள்:

SI NoName of PostsNo. of Posts
1.Research Assistant03
2.Technician02
3.Laboratory Attendant05
4.Research Assistant01
5.Laboratory Assistant Grade II03
6.Insect Collector01
7.Technician01
8.Laboratory Attendant01
9.Laboratory technician05
10.Health Inspector70
11.Field Worker140
12.Library & Information Assistant01
13.Library Clerk05
14.Physiotherapist04
15.Medical social Welfare officer01
16.X-Ray Technician01
17.Medical Laboratory Technologist01
18.Instructor (VTW) Fitter trade01
19.Junior Medical Laboratory Technologist02
20.Pressing Man01
21.Technical Assistant (Surgical)01
22.Animal Attendant03
23.Laboratory Attendant03
24.Library Clerk01
25.Library Attendant01
26.Nursing Officer(Staff Nurse)07
27.Cook01
28.Assistant Physiotherapist01
29.Para Medical Worker05
30.Kitchen Assistant01
31.Medical Lab Technologist (Technical Assistant)01
32.Medical Laboratory Technologist01
33.Assistant Physiotherapist01
34.Fitter Electrician01
35.Cook-cum-Kitchen Assistant03
36.Para Medical Worker01
37.Tailor01
38.Laboratory Attendant69
39.Technician03
40.Boiler Attendant01
41.Workshop Attendant04
42.Demonstrator (BioChemistry & Nutrition)02
43.Sister Tutor01
44.Laboratory Attendant16
45.Animal Attendant01
46.Museum Assistant01
47.Nursing Officer16
48.Junior Psychiatric Social Welfare Officer01
49.Tailor01
50.Cane Worker01
51.Radiographer01
52.Staff Car Driver (Ordinary Grade)02
53.Dietician01
54.Pharmacist02
55.Laboratory Assistant05
56.HMTS general Others (Ward Boy)21
57.HMTS Dietary (Kitchen Staff)10
58.HMTS Sanitation (Safai karmchari)29
59.Pharmacist cum Clerk03
60.Radiotherapy Technician05
61.Supervisor Maintenance03
62.Ward Master03
63.Accountant02
64.Assistant Accounts Officer01
 Total487

கல்வி தகுதி:

விண்ணப்பதாரர்கள் 10th, 12th, ITI, DMLT, GNM, Any Degree முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: (30.11.2023 தேதியின்படி)

1. Research Assistant – 30 Years
2. Technician – 18 to 25 years
3. Laboratory Attendant – 18 to 25 years
4. Research Assistant – 30 Years
5. Laboratory Assistant Grade II – Between 18 and 27 years.
6. Insect Collector – Between 18 and 27 years.
7. Technician – Between 18 to 25 years
8. Laboratory Attendant – Between 18 to 25 years
9. Laboratory technician – Between 18 to 27 years
10. Health Inspector – Not exceeding 30 years
11. Field Worker – 18 to 25 years
12. Library & Information Assistant – Not exceeding 30 years
13. Library Clerk – 18 to 25 years
14. Physiotherapist – 25 years and below
15. Medical social Welfare officer – 30 years and below
16. X-Ray Technician – 18 to 25 years
17. Medical Laboratory Technologist – 20 to 25 years
18. Instructor (VTW) Fitter trade – 18 to 27 years
19. Junior Medical Laboratory Technologist – 18 to 25 years
20. Pressing Man – 18 to 25 years
21. Technical Assistant (Surgical) – 30 years
22. Animal Attendant – 18 to 25 years
23. Laboratory Attendant – 18 to 25 years
24. Library Clerk – Between 18 to 25 years
25. Library Attendant – Between 18 to 25 years
26. Nursing Officer(Staff Nurse) – Upto 25 years
27. Cook – 18 to 25 years
28. Assistant Physiotherapist – 18 to 27 years
29. Para Medical Worker – 18 to 27 years
30. Kitchen Assistant – 18 to 25 years
31. Medical Lab Technologist (Technical Assistant) – 18 to 25 years
32. Medical Laboratory Technologist – 25 years
33. Assistant Physiotherapist- 18 to 25 years
34. Fitter Electrician – 18 to 25 years
35. Cook-cum-Kitchen Assistant – 18 to 27 years
36. Para Medical Worker – 18 to 25 years
37. Tailor – 18 to 27 years
38. Laboratory Attendant – 18 to 27 years
39. Technician – 18 to 27 years
40. Boiler Attendant – 18 to 27 years
41. Workshop Attendant – 18 to 25 years
42. Demonstrator (BioChemistry & Nutrition) – 35 years
43. Sister Tutor – Not exceeding 30 years
44. Laboratory Attendant – 18-25 years
45. Animal Attendant – Not Exceeding 30 years
46. Museum Assistant – Not Exceeding 30 years
47. Nursing Officer – Not Exceeding 30 years
48. Junior Psychiatric Social Welfare Officer – Not Exceeding 30 years
49. Tailor – 18 to 25 years
50. Cane Worker – 18 to 25 years
51. Radiographer – 18 to 25 years
52. Staff Car Driver (Ordinary Grade) – 18 to 25 years
53. Dietician – Not exceeding 30 years
54. Pharmacist – 18-28 years
55. Laboratory Assistant – Upto 25 years
56. HMTS general Others (Ward Boy) – 18-25 years
57. HMTS Dietary (Kitchen Staff) – 18-25 years
58. HMTS Sanitation (Safai karmchari) – 18-25 years
59. Pharmacist cum Clerk – 18-25 years
60. Radiotherapy Technician – 30 years
61. Supervisor Maintenance – 30 years
62. Ward Master – 30 years
63. Accountant – 30 years
64. Assistant Accounts Officer – 40 years

SC/ST பிரிவினருக்கு அதிகபட்ச வயது வரம்பு 5 ஆண்டுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளது; ஓபிசிக்கு 3 ஆண்டுகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளது (எஸ்சி/எஸ்டி மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு 15 ஆண்டுகள் & ஓபிசி மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு 13 ஆண்டுகள்)

சம்பள விவரம்:

1. Research Assistant – Pay Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400)
2. Technician – Pay Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400)
3. Laboratory Attendant – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
4. Research Assistant – Pay Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400)
5. Laboratory Assistant Grade II – Pay Level -4 (Rs.25,500 to 81,100)
6. Insect Collector – Pay Level -2 (Rs.19,900 to 63,200)
7. Technician – Pay Level -4 (Rs.25,500 to 81,100)
8. Laboratory Attendant – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
9. Laboratory technician – Pay Level -3 (Rs.21,700 to 69,100)
10. Health Inspector – Pay Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400)
11. Field Worker – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
12. Library & Information Assistant – Pay Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400)
13. Library Clerk – Pay Level -2 (Rs.19,900 to 63,200)
14. Physiotherapist – Pay Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400)
15. Medical social Welfare officer – Pay Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400)
16. X-Ray Technician – Pay Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400)
17. Medical Laboratory Technologist  Pay Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400)
18. Instructor (VTW) Fitter trade – Pay Level -2 (Rs.19,900 to 63,200)
19. Junior Medical Laboratory Technologist – Pay Level-5 (Rs. 29,200-92,300)
20. Pressing Man – Pay Level -2 (Rs.19,900 to 63,200)
21. Technical Assistant (Surgical) – Pay Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400)
22. Animal Attendant – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
23. Laboratory Attendant – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
24. Library Clerk – Pay Level -2 (Rs.19,900 to 63,200)
25. Library Attendant – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
26. Nursing Officer(Staff Nurse) – Pay Level-7 (Rs. 44900-1,42,400)
27. Cook – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
28. Assistant Physiotherapist – Pay Level -4 (Rs.25,500 to 81,100)
29. Para Medical Worker – Pay Level -3 (Rs.21,700 to 69,100)
30. Kitchen Assistant – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
31. Medical Lab Technologist (Technical Assistant) – Pay Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400)
32. Medical Laboratory Technologist – Pay Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400)
33. Assistant Physiotherapist- Pay Level -4 (Rs.25,500 to 81,100)
34. Fitter Electrician – Pay Level -2 (Rs.19,900 to 63,200)
35. Cook-cum-Kitchen Assistant – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
36. Para Medical Worker – Pay Level -3 (Rs.21,700 to 69,100)
37. Tailor – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
38. Laboratory Attendant – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
39. Technician – Pay Level -4 (Rs.25,500 to 81,100)
40. Boiler Attendant – Pay Level -2 (Rs.19,900 to 63,200)
41. Workshop Attendant – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
42. Demonstrator (Bio Chemistry & Nutrition) – Pay Level-7 (Rs. 44900-1,42,400)
43. Sister Tutor – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
44. Laboratory Attendant – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
45. Animal Attendant – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
46. Museum Assistant – Pay Level -2 (Rs.19,900 to 63,200)
47. Nursing Officer – Pay Level-7 (Rs. 44900-1,42,400)
48. Junior Psychiatric Social Welfare Officer – Pay Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400)
49. Tailor – Pay Level -2 (Rs.19,900 to 63,200)
50. Cane Worker – Pay Level -2 (Rs.19,900 to 63,200)
51. Radiographer – Pay Level-5 (Rs. 29,200-92,300)
52. Staff Car Driver (Ordinary Grade) – Pay Level -2 (Rs.19,900 to 63,200)
53. Dietician – Pay Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400)
54. Pharmacist – Pay Level-5 (Rs. 29,200-92,300)
55. Laboratory Assistant – Pay Level -3 (Rs.21,700 to 69,100)
56. HMTS general Others (Ward Boy) – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
57. HMTS Dietary (Kitchen Staff) – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
58. HMTS Sanitation (Safai karmchari) – Pay Level–1(Rs.18,000 to 56,900)
59. Pharmacist cum Clerk – Pay Level -4 (Rs.25,500 to 81,100)
60. Radiotherapy Technician – Pay Level-5 (Rs. 29,200-92,300)
61. Supervisor Maintenance – Pay Level-5 (Rs. 29,200-92,300)
62. Ward Master – Pay Level -4 (Rs.25,500 to 81,100)
63. Accountant – Pay Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400)
64. Assistant Accounts Officer – Pay Level-7 (Rs. 44900-1,42,400)

தேர்வு செய்யும் முறை:

1. Computer Based Exam
2. Document Verification
Center for CBT examination will be in Delhi & NCR, Chennai, Bangalore, Mumbai, Lucknow, Ranchi, Chandigarh, Guwahati and Kolkata.

விண்ணப்பக் கட்டணம்:

  • செலுத்த வேண்டிய கட்டணம்: ரூ 600/- (ரூபா அறுநூறு மட்டும்).
  • இடஒதுக்கீட்டிற்குத் தகுதியான பெண் விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் பட்டியல் சாதிகள் (SC), பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர் (ST) மற்றும் PwBD ஆகியவற்றைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
  • பீம் யுபிஐ, நெட் பேங்கிங், விசா, மாஸ்டர்கார்டு, மேஸ்ட்ரோ, ரூபே கிரெடிட் அல்லது டெபிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி ஆன்லைனில் கட்டணம் செலுத்தலாம்.
  • விண்ணப்பதாரர்கள் 01-12-2023 (23:00 மணி நேரம்) வரை ஆன்லைன் கட்டணத்தைச் செலுத்தலாம்.

முக்கிய நாட்கள்:

விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான தொடக்க தேதி

11.11.2023

விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி

30.11.2023

Short Notice

Official Notification

Apply Online

Yum

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *